home despre noi servicii informatii parteneri contact
RCA

LOCUINTA
CALATORIE

Ce este RCA?

Calculeaza RCA

Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite.

Toti proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare de raspundere civila auto (RCA) si sa plateasca toate primele de asigurare aferente Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite, independent de situatia materiala a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte, chiar daca cel care a produs paguba ar putea sau nu sa plateasca despagubiri).

Ce trebuie sa stii despre asigurarea RCA?

Valabilitate RCA - pe teritoriul Romaniei, teritoriul statelor membre ale Spatiului Economic European precum si Elvetia, Andorra si Croatia si pe teritoriul statelor in care nu exista birou national si care leaga direct doua tari membre. Despagubiri suportate pe asigurarea RCA: vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial, pagube materiale, pagube consecinta a lipsei de folosinta a vehiculului avariat, cheltuieli de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.

Limitele de despagubire acordate de asiguratori pentru daunele produse pe teritoriul Romaniei sunt stabilite prin Norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la urmatoarele valori:

Pentru anul 2014 si 2015:

- pentru pagube materiale - 1.000.000 EUR/eveniment;
-pentru vatamari corporale si deces - 5.000.000 EUR/eveniment;

Limitele de despagubire acordate de asiguratori pentru daunele produse in afara teritoriului Romaniei sunt stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare.

Calculeaza RCA

Restituirea primei de asigurare RCA

 

In cazul in care ati radiat autovehiculul sau l-ati vandut, puteti solicita asiguratorului restituirea primei de asigurare.
 1. Copia certificatului de radiere, stampilat si datat de politie
 2. Polita de asigurare RCA în original
 3. Copia documentului care certifica plata politei RCA (chitanta/OP)
 4. Cotorul vignetei RCA
 5. Cerere de restituire tip completata, semnata, iar, in cazul persoanelor juridice si stampilata.

 

Dreptul la restituire se pierde daca a fost avizata (se afla in derulare un dosar de dauna) sau a fost platita o dauna pe polita in cauza.
 

Exceptie de la posibilitatea restituirii

Politele RCA ale autovehiculelelor care sunt inregistrate in circulaţie in regim de leasing se transfera utilizatorului înscris în documentele de asigurare, la sfarsitul contractului de leasing.

In aceasta situatie, asigurările obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare;
 • asiguratorul a incasat prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate.

In cazul în care în perioada de valabilitate a contractului de leasing se schimbă utilizatorul, se încheie un nou contract si o noua polita de asigurare RCA, pentru noul utilizator.
Pentru restituirea primei aferente perioadei ramase din asigurare (intre data radierii masinii si cea a expirarii valabilitatii politei RCA) va puteti adresa unei agetii sau sucursale a asiguratorului din localitatea in care locuiti impreuna cu urmatoarele documente:

 

Pierderea politei RCA
Ce trebuie sa faci

Daca ati pierdut polita de asigurare RCA,  asiguratorul dumneavoastra va poate elibera un duplicat.

Pasi de urmat:

1. Publicati intr-o editie tiparita a unui ziar de circulatie nationala seria si numarul politei RCA pe care o detineati

2. Mergeti la o agentie sau o sucursala a companiei la care ati incheiat polita RCA impreuna cu:

 • copia anuntului din ziar
 • chitanta de plata a anuntului
 • certificatul de inmatriculare al masinii
 • actul de identitate

3. Scrieti o cerere prin care solicitati eliberarea unui duplicat al politei RCA pierdute

4. Pe baza acestor informatii asiguratul primeşte o polita de asigurare RCA cu datele celei pierdute, iar pe polita se mentioneaza "DUPLICAT la polita seria .............., eliberat la data de .............".
Auc


home     despre     servicii     informatii     parteneri     contact